Betinget eller en ubetinget frakendelse

Er du førstegangserhverver, er dit kørekort på prøve. Dvs. du mister kørekortet, hvis du får mindst 2 klip inden for de første 3 efter du har erhvervet kørekort første gang. 

​Prøvetiden gælder kun for den første kategori, du tager kørekort til.

Har du fået frakendt dit kørekort, dvs. har fået et "kørselforbud", kan du få det tilbage efter at have gennemgået en særlig undervisning ved at generhverve det. Hvornår du må påbegynde generhvervelsen afhænger dog af, om du har fået en betinget eller en ubetinget frakendelse af dit kørekort.

Særlig køreundervisning

​Den særlige køreundervisning skal strække sig over mindst 8 undervisningsdage:

  • mindst 8 lektioner i teori á mindst 45 minutters varighed
  • mindst 8 lektioner i praktisk køreundervisning  á mindst 45 minutters varighed